Anh người Pháp người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha tiếng Đức người Ý Tiếng nga đánh bóng Tiếng Litva tiếng Ả Rập Ba Tư Hàn Quốc Thái lan Tiếng Việt Tiếng Indonesia Mã Lai Tiếng Do Thái

Lịch sử

  • Bắt đầu từ năm 2001, trước tiên, tham gia vào thị trường máy co nhiệt.
  • 2004, bắt đầu công nghệ và kinh doanh máy quấn.
  • Năm 2009, hợp tác với đối tác để phát triển thị trường của các đơn vị lắp đặt, làm đầy và niêm phong trường hợp.
  • 2013, đã tham gia vào việc kết thúc cung cấp hệ thống dây chuyền, và đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp dây chuyền đóng gói chuyên nghiệp nhất tại Trung Quốc.